MKSZ

Rybnik

Aktualności

Ulga podatkowa dla darczyńcy

Ulga podatkowa z tytułu darowizn przysługuje osobom, które w roku podatkowym, za który się rozliczają, przekazały darowizny na:

  • cele kultu religijnego,
  • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
  • cele krwiodawstwa,
  • darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy,
  • lub działalność pożytku publicznego.

We wszystkich tych przypadkach, reguły, na jakich można skorzystać z ulgi są podobne. Przyjrzymy się im na przykładzie ostatniej z kategorii, realizowanej przede wszystkim przez organizacje pozarządowe.

Jeśli masz trudności z samodzielnym wyliczeniem wysokości ulgi podatkowej z tytułu darowizny możesz skorzystać z prostego kreatora w programie PITax.pl, który Ci w tym pomoże.

Darowizna – ile i od czego można odliczyć?

Wiemy już, co, jak i komu (a komu nie) możemy podarować, żeby skorzystać z preferencji przy rozliczeniu PIT. W końcu musimy też odpowiedzieć, jaką kwotę możemy odliczyć i od czego dokładnie dokonujemy odliczenia.

Darowizny na działalność pożytku publicznego (i inne ww. cele) odliczamy od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochoduKwota, jaką odliczamy, nie może być wyższa niż 6% naszego dochodu (czyli przychodu pomniejszonego o koszt jego uzyskania).

Wyjątek stanowią jedynie darowizny przekazane na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą, gdzie limit 6% nie obowiązuje i możesz odliczyć pełną wartość przekazanej darowizny.

Dodatkowo, limit 6% dochodu jest wspólny dla wszystkich darowizn, z tytułu których przysługuje nam ulga (sumujemy darowizny na cele pożytku publicznego, kultu religijnego oraz krwiodawstwa).

Jak informuje Ministerstwo Finansów, jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT (podatek od towarów i usług), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT, czyli generalnie kwotę brutto.

Darowiznę odliczamy w formularzu PIT-36 lub PIT-37 (podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych wg skali podatkowej). Jeśli rozliczamy się na zasadach ryczałtu, wtedy skorzystamy z PIT-28. Do wskazania ulg przyda nam się też załącznik PIT/O (PIT 0).

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *