MKSZ

Rybnik

Aktualności

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków MKSz Rybnik

Zarząd Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zwołuje
Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze członków MKSz Rybnik, które odbędzie się w dniu
03 marca 2023 roku o godz 18.00 w sali klubu w Rybniku przy ul.Powstańców Śląskich 40/42

Przewiduje się następujący porządek obrad:
1.Przywitanie członków klubu i otwarcie Walnego Zebrania.
2.Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego
3.Sprawdzenie obecności i kworum.
4.Przedstawienie planowanego porządku obrad.
Zgłaszanie zmian do porządku obrad
Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.
5.Wybór przewodniczącego zebrania.
6.Wybór sekretarza zebrania.
7.Wybór komisji skrutacyjnej.
8.Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu w latach 2021,2022.
9.Sprawozdanie z działalności sportowej MKSz Rybnik za lata 2021,2022
10.Sprawozdanie z finansowe z działalności zarządu w latach 2021,2022
11.Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2021,2022
12.Głosowanie w sprawie zatwierdzenia powyższych sprawozdawań.
13.Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu MKSz Rybnik
14.Wybór Prezesa Zarządu
15.Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKSz Rybnik.
16.Wolne wnioski
17. Zakończenie Walnego Zebrania

Z wyrazami szacunku
Członkowie Zarządu

LEAVE A RESPONSE

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *