MKSZ

Rybnik

Aktualności Szkolenie

1,5% dla MKSz Rybnik

Zachęcamy do wsparcia działalności MKSz Rybnik poprzez przekazanie 1%. Celem Klubu jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz wychowanie, poprzez: a) popularyzowanie i rozwój sportu szachowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania Klubu, b) skupianie sympatyków Klubu w…

Aktualności Szkolenie

Grupy treningowe w II półroczu 2019

Poniedziałek 16.00 -17.30 Grupa początkująca Instruktor Patrycjusz Cieślak Poniedziałek 17.30 -19.00 Grupa średnio-zaawansowana (grupa z godziny 16.00 z poprzedniego półrocza) Instruktor Patrycjusz Cieślak Wtorek 18.00 – 20.00 Kadra MKSz Rybnik IM Karina Cyfka (Szczepkowska) Środa 17.00 – 18.00 Grupa początkująca…

Szkolenie

Szkolenie

Poniedziałek: 16:00 – najmłodsi; dla dzieci uczących się zasad i podstaw gry w szachy / Patrycjusz Cieślak 17:30 – młodzi adepci – rozwijanie wiedzy najmłodszych w stopniu lekko zaawansowanym / Patrycjusz Cieślak Wtorek: 17:00 – zawodnicy grający na szczeblu II…