MKSZ

Rybnik

Aktualności

Ogłoszenie o Walnym Zebraniu!

Zarząd Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku

serdecznie zaprasza

na Walne Zebranie SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE członków MKSz Rybnik

Zebranie odbędzie się w dniu 05 lutego 2021 roku o godz. 18.00

w sali klubu w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42.

Planowany porządek obrad:

1. Przywitanie członków klubu i otwarcie Walnego Zebrania.
2. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Walnego Zebrania.
3. Sprawdzenie obecności i kworum.
4. Przedstawienie planowanego porządku obrad.

  • Zgłaszanie zmian do porządku obrad.
  • Głosowanie nad zmianami do porządku obrad.

5. Wybór przewodniczącego zebrania.
6. Wybór sekretarza zebrania.
7. Wybór komisji skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności zarządu w latach 2019 i 2020.
9. Sprawozdanie z działalności sportowej MKSz Rybnik za lata 2019 i 2020
10. Sprawozdanie z finansowe z działalności zarządu w latach 2019 i 2020
11. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2019 i 2020.
12. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdawań.
13. Głosowanie w sprawie absolutorium dla ustępującego Zarządu MKSz Rybnik.
14. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej MKSz Rybnik.

  • Wybór Prezesa Zarządu.
  • Zmiana statutu stowarzyszenia

17. Wolne wnioski
18. Zakończenie Walnego Zebrania

Z wyrazami szacunku
Członkowie Zarządu

LEAVE A RESPONSE

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *