MKSZ

Rybnik

Szkolenie

Szkolenie

Poniedziałek: 16:00 – najmłodsi; dla dzieci uczących się zasad i podstaw gry w szachy / Patrycjusz Cieślak 17:30 – młodzi adepci – rozwijanie wiedzy najmłodszych w stopniu lekko zaawansowanym / Patrycjusz Cieślak Wtorek: 17:00 – zawodnicy grający na szczeblu II…