MKSZ

Rybnik

Aktualności

XXXVI Międzynarodowy Turniej Szachowy Rybnik 2018

XXXVI MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU SZACHOWEGO
RYBNIK 2018

TERMIN I MIEJSCE:
29.12.2018r. – 30.12.2018r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Rybniku, ul. Wodzisławska 46.
GRUPY ROZGRYWKOWE:
Grupa A – Dzieci do 8 lat (roczniki 2010 i młodsze)
Grupa B – Dzieci do 10 lat (roczniki 2008 i młodsze)
Grupa C – Dzieci do 12 lat (roczniki 2006 i młodsze)
SYSTEM ROZGRYWEK:
szwajcarski na dystansie 7 rund. Tempo gry: 60 minut na partię dla zawodnika.
TERMINARZ ROZGRYWEK:
I-IV runda 29.12.2018r. Godzina rozpoczęcia I rundy:9.15
V-VII runda 30.12.2018r.Godzina rozpoczęcia V rundy:9.00
zakończenie: 20′ po ostatniej partii
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie udziału elektronicznie na stronie www.chessarbiter.com do dnia
27.12.2018r. oraz wpłata wpisowego w kwocie 40 zł od zawodnika gotówką w dniu 29.12.2018r. przed
rozpoczęciem zawodów. Początek zawodów o godzinie 09:15, a weryfikacja zawodników do godziny 08:45.
Odprawa techniczna o godzinie 9.00.
Ilość miejsc w turnieju ograniczona do 160 osób (suma wszystkich grup), liczy się kolejność zgłoszeń .
Udział w zawodach jest równoznaczny z akceptacją regulaminu zawodów, komunikatu organizacyjnego
oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku przez organizatora w celach
związanych z turniejem i działalnością Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku zgodnie z rozporządzeniem
RODO – szczegółowe informacje w załączniku nr 1. Administratorem danych jest Miejski Klub Szachowy w
Rybniku. Zgoda dotyczy również wszelkich zdjęć i materiałów filmowych z udziałem zawodnika,
umieszczaniem ich na stronach internetowych i w mediach, w celach promocji turnieju oraz działań
Miejskiego Klubu Szachowego w Rybniku.
NAGRODY :
Nagrody z podziałem na zawodników i zawodniczki, dla pierwszych 6 osób w poszczególnych grupach – bon
upominkowy i medal a pierwsza trójka otrzymuje również puchary.
1 miejsce bon o wartości 150zł +puchar i medal
2 miejsce bon o wartości 100zł + puchar i medal
3 miejsce bon o wartości 60zł + puchar i medal
4 miejsce bon o wartości 40zł + medal
5 miejsce bon o wartości 40zł + medal
6 miejsce bon o wartości 40zł + medal
Najmłodszy i najmłodsza uczestniczka turnieju otrzymają statuetki oraz nagrodę rzeczową.
Uwaga: warunkiem otrzymania nagrody jest uczestnictwo w zakończeniu turnieju
Ponadto po zakończeniu VI rundy wszyscy uczestnicy dostaną nagrody rzeczowe w postaci
okolicznościowych paczek.
USTALENIA KOŃCOWE:
1.Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian, oraz ostatecznej interpretacji powyższego
komunikatu.
2.Dopuszcza się możliwość wpłaty wpisowego w formie przelewu na konto organizatora do dnia
24.12.2018r. oraz przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres e-mail: mkszrybnik@o2.pl
Zapraszam serdecznie
Prezes Zarządu MKSz Rybnik
Paweł Króliczek